Pravila

Korišćenjem sajta IQ-test.cc, korisnici su saglasni sa uslovima, prihvataju ih i obavezuju se da ih poštuju!

Prava i obaveze IQ-test.cc

- IQ-test.cc ima pravo ostvarivati kontakt sa klijentima putem e-maila. Ukoliko neki korisnik ne želi više primati e-mail poruke od strane IQ-test.cc može pritisnuti dugme "otpiši se", koje se nalazi u donjem delu e-maila.
- IQ-test.cc ima pravo ukloniti svakog Korisnika, ukoliko tako i proceni, bez davanja bilo kakvog razloga.
- IQ-test.cc se obavezuje da će kontrolisati i posmatrati rad sajta.
- IQ-test.cc se obavezuje da štiti lične podatke (ime, uzrast, e-mail adresa) koje su korisnici dobrovoljno i svojevoljno poslali sajtu. Oni će se koristiti u pripremi statistike za potrebe IQ-test.cc i neće se distribuirati, obelodanivati, dostavljati ili davati trećim licima, osim kada se to zahteva od strane ovlašćenih organa, u skladu sa srpskim zakonodavstvom.

Prava i dužnosti korisnika

- Korisnici su dužni da poštuju uslove IQ-test.cc.
- Korisnici imaju pravo da prekinu svoje učešće u IQ-test.cc, bez ikakvog upozorenja.
- Nakon što je usluga plaćena (vidi Plaćanje), korisnici sajta mogu da dobiju svoje rezultate iz testa, a isto tako i sertifikat, izdat od IQ-test.cc. Ukoliko se usluga ne može ostvariti, korisnici imaju pravo da se obrate IQ-test.cc kako bi se greška uklonila, i u tom slučaju IQ-test.cc ne duži nikakvu kompenzaciju.
- Korisnici dobrovoljno daju sajtu IQ-test.cc svoje podatke – ime, uzrast, e-mail adresa.
- Korisnici daju dozvolu da njihove podatke budu čuvani u bazi podataka IQ-test.cc, tako da će biti korišćeni samo da bi se ostvario kontakt sa njima. Korisnik je saglasan sa time u momentu ulaska u sajt.
- Korisnik ima pravo da bude izbrisan iz baze podataka IQ-test.cc nakon što je podneo pismeni zahtev.
- Korisnici nemaju pravo da manipuliraju sajt po bilo kakav način.
- Korisnici nemaju pravo preopterećivati sajt sa fiktivnim zahtevima ili drugim informacijama.

Vlasništvo sajta

Different Ltd.
Iztok, bl.10, ent. V, Office N:46
Sofia, Bulgaria
Company Number: BG200635457

tel: +359 884441419